Takmičenja učenika srednjih škola

04.03.2020

Kalendar takmičenja učenika srednjih škola za školsku 2019/2020 godinu
Nakon usaglašavanja termina sa aktivima direktora, utvrđen je kalendar takmičenja učenika srednjih škola za školsku 2019/ 2020 godinu. U nastavku možete pogledati cjelokupan kalendar takmičenja