Takmi��enja osnovnih ��kola

Pregleda: 2264

Izvještaj sa kantonalnog takmičenja učenika osnovnih škola iz Biologije

29.4.2021.

 

Dana 28.04.2021.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u prostorijama JU OŠ „Kreka“ u Tuzli, održano je kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona iz Biologije.

Učešće na ovom takmičenju uzelo je 55.učenika iz 42. škole sa područja Tuzlanskog kantona.  Nakon vremena predviđenog za rad testa komisija je pregledala i bodovala radove učenika i utvrdila slijedeće rezultate:

 

 

  1. Dubravić Adis JU OŠ „Puračić“ Lukavac                                          78,5 bodova
  2. Islamović Medžida JU OŠ „Novi Grad“ Tuzla                                  74 boda
  3. Smajlović Majra JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla                                           72 boda
    Ibrahimović Nerma JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović“ Gradačac 72 boda
    Zukić Nejra JU OŠ „Šerići“ Živinice                                                 72 boda
    Hodžić Amina JU OŠ „Višća“ Živinice                                             72 boda

 

 

Učenicima koji su osvoji prva tri mjesta, njhovim mentorima kao i domaćinu takmičenja uručene su diplome i zahvalnice.

Uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera organizacija takmičenja je odlično organizovana. JU OŠ „Kreka“ Tuzla je po završetku takmičenja uradila i bilten o održanom takmičenju koji se nalazi na stranici škole.


Izvor: Mehdin selimović, stručni savjetnik