Takmi��enja osnovnih ��kola

Pregleda: 2554

Kalendar takmičenja učenika za školsku 2021/2022 godinu

19.1.2022.

Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola TK u školskoj 2021/2022 godini
OPĆINSKA TAKMIČENJA KANTONALNA TAKMIČENJA
PREDMET DATUM PREDMET DATUM DOMAĆIN
Historija 02.03.2022. Historija 23.03.2022. JU Druga OŠ Srebrenik
Geografija 09.03.2022. Matematika 26.03.2022. JU OŠ "DUBRAVE", Živinice
Matematika 12.03.2022. Geografija 30.03.2022. JU OŠ "RAPATNICA" Srebrenik
B/H/S jezik i književnost 15.03.2022. B/H/S jezik i književnost 12.04.2022. "Richmond Park International School"
Fizika 17.03.2022. Fizika 06.04.2022. JU OŠ "BANOVIĆI" Banovići
Biologija 22.03.2022. Biologija 07.04.2022. JU OŠ "LUKAVAC MJESTO" Lukavac
Engleski jezik 24.03.2022. Engleski jezik 13.04.2022. "Richmond Park International School"
Njemački jezik 29.03.2022. Njemački jezik 14.04.2022. JU OŠ "Sveti Franjo" Tuzla
Hemija 31.03.2022. Hemija 19.04.2022. JU OŠ "Rainci Gornji" Kalesija
Informatika 14.04.2022. Informatika  11.05.2022. "Richmond Park International School"
 Takmičenje iz predmeta Islamska vjeronauka na općinskom nivou za osnovne i srednje škole održat će se 10.03.2022.godine, a na regionalnom nivou 31.03.2022.godine.
 Takmičenja iz Muzičke kulture zbog specifičnosti nema fiksni datum u kalendaru te se takmičenja za određene grupe održavaju shodno mogućnostima takmičara

Takmičenje u okviru istraživačkog projekta "Ja građanin" održat će se online putem, na način kako su dostavljene upute svim osnovnim i srednjim školama TK

Rokovi: Prezentacije poslati na dole navedene mailove najdalje do kraja marta, a u opravdanim okolnostima, najdalje do polovine aprila 2022.g.

Svoje prezentacije pripremljene prema uputstvu dostavit će na adresu os.pg.tk@gmail.com