Takmi��enja u��enika srednjih ��kola

Pregleda: 3152

Izvještaj sa kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola iz oblasti Zdravstvene njege

10.5.2021.

 

Ove godine je po prvi put organizirano takmičenje u  zdravstvenoj struci u oblasti Zdravstvena njega.

Takmičenje je održano u organizaciji Pedagoškog zavoda TK i Medicinske škole Tuzla, kao škole domaćina, 30.4.2021.godine.

Na takmičenju je sudjelovalo 14 učenika iz srednjih škola TK koje obrazuju učenike u zdravstvenoj struci.  Ove godine su sudjelovali učenici iz Medicinske škole Tuzla, MSŠ Lukavac, MSŠ Gračanica, MSŠ Kalesija, MSŠ Banovići  i MSŠ Gradačac. Kriterij za učešće je bio da su učesnici takmičenja učenici prvog razreda općeg smjera, a broj  takmičara iz jedne škole je ovisio o broju odjeljenja općeg smjera u prvom razredu u ovoj školskoj godini.

Zbog epidemiološke situacije ove godine je takmičenje realizirano putem  testa koji je sadržavao pitanja iz svih oblasti zastupljenih u NPP, različitog nivoa složenosti.

Nakon izrade testa izvršeno je bodovanje i rangiranje od strane stručne komisije.

Rang postignuća za prva tri mjesta je.

1.     Hena Đulić-MSŠ Gračanica, 100 bodova

2.     Emir Imamović-MSŠ Lukavac, 97 bodova

3.     Amina Zukić-Srednja Medicinska škola Tuzla, 96,5 bodova

Ovim učenicima, njihovim mentorima i školi domaćinu su dodijeljena zaslužena priznanja.

Vrijedno je napomenuti da je škola domaćin aktivno sudjelovala u pripremi, organizaciji i realizaciji takmičenja uz poštovanje svih propisanih higijensko epidemioloških mjera.

 

Za vrijeme takmičenja nastavnici-mentori koji su bili u pratnji učenika, kao i nastavnici Zdravstvene njege iz škole domaćina održali su okrugli sto na kojem su razmijenili iskustva u organizaciji nastave iz Zdravstvene njege u vrijeme trajanja epidemije sa posebnim osvrtom na on line nastavu. Nastavnici-učesnici su ocijenili kao veoma korisnu ovu razmjenu iskustava.

 


Izvor: Ankica Grgić Mišković, stručni savjetnik