Aktuelnosti

Pregleda: 829

Održan seminar za nastavnike građanskog obrazovanja i demokratije i ljudskih prava "Demokratija i demokratski izbori"

19.12.2019.

U prostorijama Pedagoškog zavoda TK i JU OŠ Kreka 18.12.2019.godine održan je seminar za nastavnike/ profesore građanskog obrazovanja i demokratije i ljudskih prava.

Na seminaru su obrađivane tem:

1. Demokratski izbori: pravo birati i biti biran.

2. Demokratija u suvremenom svijetu.

 

U teorijskom dijelu seminara predavači su bili mr.Midhat Čaušević – viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – odsjek filozofija i sociologija - „Demokratski izbori: pravo birati i biti biran“ i mr.sc. Ahmed Omerović – profesor u JU Behram-begova medresa u Tuzli i vanjski saradnik u svojstvu asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli - „Demokratija u suvremenom svijetu“.

Praktični dio seminara,  Portfolio - izrada, su vodili Amir Ahmetović, nastavnik u JU Srednja medicinska škola Tuzla i mentor pobjedničke ekipe na Kantonalnom takmičenju 2019. i Maida Šabić, mentorica pobjedničkoj ekipi na Kantonalnom takmičenju 2019. za osnovne škole 

U teorijskom dijelu seminara, predavači su se orijentirali na teorijske i suvremene trendove koji direktno ili indirektno utiču na demokratske procese i koji, kao takvi mogu generisati i pozitivne i negativne trendove razvoja demokratske svijesti. Predočena je i komparativna analiza demokratskih sistema, danas, u svijetu koji funkcioniraju upravo kroz demokratske procese, posebno pojedinih, visokorazvijenih demokratskih praksi i zemalja koje su u takozvanom tranzicijskom procesu. Opšti utisak učesnika seminara je, da su i teorijski i praktični dio seminara bili od veće koristi i da sa takvom praksom stručnog usavršavanja treba nastaviti.

Zahvaljujemo se kolektivu JU OŠ „Kreka“ Tuzla, koji su i ovog puta ustupili svoje prostorije za realizaciju aktivnosti. Želimo se zahvaliti direktoru i pedagogu škole što su se organizacijski uključili u ove aktivnosti i omogućili njihovu uspješnu realizaciju.


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik