Aktuelnosti

Pregleda: 950

Sastanak Aktiva direktora srednjih škola Tuzlanskog kantona

7.9.2023.

U okviru redovnih aktivnosti i priprema za novu 2023/2024. školsku godinu održan je Aktiv direktora srednjih škola.

Dnevni red na sastanku je bio:

  • 1.       Godišnji program rada za školsku 2023/2024.godinu;
  • 2.       Instrumentarij vrednovanja srednjih škola;
  • 3.       Izrada Rješenja o rasporedu radnog vremena u okviru 40-satne radne sedmice;
  • 4.       Tekuća pitanja.

 

Sastanku Aktiva direktora srednjih škola Tuzlanskog kantona odazvali su se i predstavnici Pedagoškog zavoda TK, direktor Nikola Čiča, kao i stručni savjetnici Josip Vojnić i Zlatko Ibrišimović.

Aktivno učešće su uzeli u dijelu pripreme za početak nove školske godine.

 


Izvor: Zumra Šahović, stručni savjetnik