Aktuelnosti

Pregleda: 674

Održan sastanka Kantonalne maturalne komisije za polaganje mature u srednjim školama

29.2.2024.

U sklopu priprema za provođenje polaganja mature učenika završnih razreda srednjih škola Tuzlanskog kantona, 23.02.2024.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona održan je sastanak Kantonalne maturalne komisije. Na sastanku su razmatrane nastale promjene u polaganju mature u srednjim školama u odnosu na prethodnu školsku godinu te na osnovu toga donijeli niz zaključaka kojima se određuje struktura integralnog testa sa brojem pitanja po pojedinim maturalnim oblastima tj.predmetima. 

Kantonalana maturalna komisja je predložila termin polaganja mature u junskom roku koji će biti upućen Ministru obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na donošenje.

Isto tako razmatrana je vremenska usklađenost održavanja mature u srednjim školama u odnosu na rokove za upis studenata u prvu godinu fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona