Aktuelnosti

Pregleda: 115

Održan radni sastanak sa sa predstavnicima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Zavod za psihološku JZU UKC Tuzla i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

9.7.2024.

U prostorijama JU Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona upriličen je radni sastanak, dana 04.07.2024.godine, sa predstavnicima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Zavod za psihološku  JZU UKC Tuzla i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Cilj sastanka je uspostavljanje i institucionalizacija međusobne saradnje između Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu JZU UKC Tuzla, Ministarstva obrazovanja i nauke TK, JU Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Svrha je unapređenje psihosocijalne podrške, promocija mentalnog zdravlja te poboljšanje socijalne zaštite učenika, roditelja i nastavnika u Tuzlanskom kantonu. Obuhvat zajedničkih aktivnosti na polju istraživanja, edukacije, savjetodavnog rada i promocije zdravog načina života, s posebnim fokusom na etičke i naučne pristupe. U okviru ove saradnje, JU Univerzitet u Tuzli će, putem svojih 13 fakulteta, posebno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka za Socijalni rad, Odsjeka Psihologije i Odsjeka Pedagogija Filozofskog fakulteta, doprinositi postizanju ciljeva iz ove oblasti. Univerzitet će pružati stručne i obrazovne resurse za realizaciju zajedničkih aktivnosti i projekata, uključujući organizaciju i sprovođenje edukativnih programa, istraživačkih inicijativa i praktičnih intervencija usmjerenih na unapređenje psihosocijalne podrške i mentalnog zdravlja u zajednici.

Redovnim sastancima koordinacioni tim bi planirao, implementirao i evaluirao zajedničke aktivnosti i projekte.