Aktuelnosti

Pregleda: 1494

Završeno polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona

13.6.2022.

Sa današnjim danom, završeno je junski rok polaganja Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Fizika, Engleski jezik i Informatika. Kao i prethodna tri dana polaganje mature je počelo u zakazno vrijeme i sam proces testiranje prošao je bez većih problema.

U provođenju polaganja mature, danas je bilo angažirano 24 testatora i 32 dežurna nastavnika.

U toku sutrašnjeg dana učenici će moći uložiti prigovor na rezulate današnjeg testiranja nakon čega će Komisija za prigovore obraditi iste i školama dostaviti odgovore na njih. Poslije toga rezulatati polaganja mature postaju zvanični, te škole mogu početi sa izdavanjem Uvjerenja o polaganju mature svojim učenicima.