Seminari

Pregleda: 764

Održan online seminar za školske administratore za informacione sisteme, sekretare i pedagoge srednjih škola

8.3.2024.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja koje provodi Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, kao i usklopu priprema za održavanje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je online seminar za školske administratore za informacione sisteme, sekretare i pedagoge u srednjim školama. Online seminar je održan 07.03. 2024.godine na kojima je ukupno prisutvovalo 98 učesnika.


Na seminarima su prezentirani sljedeći moduli OPIS informacionog sistema:

  • Modul – Sekretar
  • Modul – Pedagod
  • Modul – Nastava i
  • Modul – Eksterna matura.

U toku seminara, učesnici su uzeli aktivno učešće te svojim usmenim komentarima, prijedlozima kao i pitanjima doprinjeli da seminar ostvari svoju namjenu a to je upotreba OPIS informacionog sistema na školskom nivou u cilju bolje, brže i kvalitetnije razmjene podataka i informacija a sve cilju da se rad srednjih škola, Pedagoškog zavod i Ministarstva obrazovanja i nauke podigne na viši nivo.

Posebno je razmatrano predstojeće održavanja Eksterne mature u srednjim školama te su na seminaru date određene upute za održavanje probne mature, kao i upotreba redizajniranog Modula - Eksterna matura.

Predavač, organizator i moderator online seminara bio je stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu dr.sc. Đulaga Hadžić. Online seminari su održani preko Zoom online platforme.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona