Aktuelnosti

Pregleda: 927

Održano stručno predavanje za sekretare osnovnih i srednjih škola

14.3.2024.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dana 13.03.2024. godine, u prostorijama JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla, održano je stručno predavanje za sekretare osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu Aktuelne teme u primjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju/srednjem obrazovanju i odgoju“. Učešćna predavanju uzelo je ukupno 107 učesnika, raspoređenih u dvije grupe.

Poseban akcenat stavljen je na primjenu propisa u vezi sa prevencijom nasilja u školama, propisa o disciplinskoj odgovornosti učenika, propisa o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprečavanja neprihvatljivog ponašanja učenika u školi, te propisa o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama obrazovanja.

Stručno predavanje održali su Ramiz Nurkić kantonalni inspektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i Jusuf Omerović kantonalni inspektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Inspektorat za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona