Aktuelnosti

Pregleda: 775

Terenski rad - posjete školama Tuzlanskog kantona

18.3.2024.

U okviru Stručnog nadzora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u dijelu pružanja stručne pomoći nastavnicima u organizovanju odgojno-obrazovnog rada za učenike, na zahtjev JU OŠ ,,Tinja” izvršen je nadzor, u segmentu praćenja nastave učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.

Savjetnica Pedagoškog zavoda TK Zumra Šahović i uposlenica JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju, odjel Centar za dokumentaciju, Selma Hodžić posjetile su JU OŠ ,,Tinja“,gdje su sa menadžmentom škole, pedagogicom i defektologinjom škole usaglasili način rada i najbolji pristup u izradi prilagođenih programa za jednog od učenika sa posebnim potrebama.

Na incijativu JU Prva osnovna škola Živinice upriličena je posjeta školi u cilju opserviranja učenika.

Timskim pristupom inkluzivnog tima škole, komisije za upis u 1. razred, menadžmenta škole i uposlenika JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju - Sanele Mandžukić i Selme Hodžić i roditelja budućeg učenika 1. razreda, kao i savjetnice za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK, izvršena je opservacija i napravljen dogovor o praćenju sa mjerama za unapređenje u školskom radu, kao i u radu kod kuće.

 

Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

 

 


Izvor: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona