Obavještenja

Pregleda: 2768

On line kurs "Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje"

26.8.2021.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje je pravo svakog djeteta. Ostvarenje ovog prava u učionici osiguravaju prvenstveno nastavnici i nastavnice. Oni organiziraju i vode proces učenja i podučavanja na način da osiguraju svim svojim učenicima i učenicama kvalitetno obrazovanje, tj. da u svoj kvalitetan proces učenja i podučavanja uključe isključene i učenike i učenice koji su u riziku od isključivanja. Uspješno ispunjavanje ove uloge zavisi od nivoa nastavničkih kompetencija, koje nastavnici i nastavnice stječu i razvijaju tokom svog inicijalnog obrazovanja i svog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Sadržaj kursa izradile su univerzitetske profesorice (biografije predavačica), oslanjajući se na Module za obuku predavača iz oblasti inkluzivnog obrazovanja (UNICEF, 2015). Proces izrade online kursa je osmislila i omogućila Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Polaznicima i polaznicama će za završetak kursa biti potrebno barem deset sati rada. Na kraju, polaznici i  polaznice će imati priliku pristupiti testu i provjeriti svoje znanje.

Oni koji ostvare barem 70% tačnih odgovora dobit će certifikat o uspješno završenom online kursu.

Online kurs Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje dostupan je na adresi https://nastavnickekompetencije.ba/


Dokumenti