Seminari

Pregleda: 948

Završen ciklus jednodnevnih seminara za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova

15.3.2022.

 

U subotu, 12.03.2022.godine završen je ciklus jednodnevnih seminara u organizaciji  Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za profesore/ice predškolskog odgoja i obrazovanja iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

Zbog velikog interesovanja za seminar se prijavilo 180 odgajatelja i stručnih saradnika iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona, a zbog postojećih higijensko-epidemioloških mjera učesnici podijeljeni su u 6 grupa po maksimalno 30 učesnika.

Seminar je održan: 5.02; 12,02; 19.02; 26.02; 05.03; i 12.03.2022.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla.

Teme ovogodišnjeg seminara su:

  •  „Medijski odgoj predškolske djece-predškolaraca“ koju realizira dr.Vesima Čičkušić,
  • Mediji u dječijoj igri- Faketa Sarajlić,prof.pred.odg. i Dina Vardo, prof.pred.odg
  • Poticaj razvoja perceptivno motoričkih vještina - Azra Dautović dipl.def. i Muamer Jaganjac dipl.def
  • Profesija i profesionalizam odgajateljskog poziva - Ćudić Dženana dipl. ped.- psih.

Učesnici seminara nisu krili svoje zadovoljstvo odabirom tema i predavača na ovogodišnjem seminaru.

Mišljenje učesnika seminara da teme kao što su: Medijski odgoj predškolske djece i Mediji u dječijoj igri zaslužuju da se nađu i u narednom preiodu u većem obimu zbog sve učestalijih poteškoća na koje naileze roditelji i odgajatelji u radu sa djecom predškolske dobi a uzrokovani su dječijim prekomjernim korištenjem digitalnih tehnologija.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik