Seminari

Pregleda: 1038

Održan online seminar za školske administratore za Maturu u srednjim školama

23.3.2022.

U sklopu priprema za provođenje polaganja Mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore za OPIS informacioni sistem, module Nastava i Matura.

Seminar je održan on-line preko Microsoft Team platforme, 23.03.2022.godine sa početkom u 10.30 časova.

Na seminaru je prezentiran modul Nastava sa posebnim akcentom na ažuriranje uspjeha učenika na takmičenjima, ažuriranje pohvala i pedagoških mjera kao i posebnih diploma koje se izriču/dodjeljuju učenicima u toku ili na završetku njihovog srednjoškolskog školovanja. Isto tako, prezentiran je i modul Matura gdje je posebno istaknuta njegova povezanost sa modulom Nastava prevashodno za učenike završnih razreda, kao i način evidentiranja i promjene općih podataka učenika u oba modula.

U trećem dijelu seminara, prezentiranje su sve procedure i vremenski okviri koje je neophodno ispoštovati u procesu pripreme za polaganje mature kao i način organiziranja i pripreme prostora u kome će se matura polagati.

Učesnici na seminaru su bili vrlo aktivni te svojim pitanjima i diskusijama doprinijeli da se otklone određene nejasnoće u samom procesu provođenja polaganja Mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Moderator i prezentator na seminaru je bio stručni savjetnik doc.dr.Đulaga Hadžić. Seminar je održan u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, prema usvojenom Planu seminara za 2022.godinu za odgajatelje predškolskih ustanova, profesore, nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.