Aktuelnosti

Pregleda: 597

Održan Online seminara za predškolske ustanove

28.10.2021.

U sklopu daljne izgradnje i implementacije OPIS informacionog sistema u oblasti predškolskog obrazovanja, u červrtak 28.10.2021.godine održan je Online seminar, sa početkom u 11.00 časova.

Na seminaru su prezentirane nastale  izmjene na modulima Objekti i Zaposlenici, kao i evidentiranje (prijava) pripravnika u predškolskim ustanovama. Također, na seminaru je prezentiran novi modul namijenjen za evidentiranje i praćenje Covid podataka u predškolskim ustanovama - Covid 19. Ovaj modul je nastao na zahtjev Kriznog štaba za pandemiju Tuzlanskog kantona u cilju što kvalitetnije praćenja pandemije i na ovom nivou odgoja i obrazovanja u našem Kantonu.

Prije same prezentacije navedenog modula, učesnicima je prezentiran način popunjavanja propisanih obrazaca od strane odgajatelja koji direktno rade u grupma sa djecom, kao i način popunjavanja propisanog obrasca u kome su evidentirani Covid podaci vezani za zaposlenike.

Seminaru su prisustvovali predstavnici 14 javnih i privatnih predškolskih ustanova sa područja Tuzalanskog kantona.

Moderator i prezentator na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.