Aktuelnosti

Pregleda: 2014

Održan online seminar za održavanje online seminara

23.11.2021.

 

U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenika Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, 23.11.2021.godine, održan je seminar pod nazivom: „Online seminar za održavanje online seminara“. Ovaj seminar imao je za cilj podizanje nivoa kompetencija zaposlenika Pedagoškog zavoda, prevashodno stručnih savjetnika za obrazovanje, u oblasti pripreme i provođenja stručnog usavršavanja zaposlenika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,  uz primjenu najsavremenijih online tehnologija.

Na seminaru je prezentiran način rada sa, jednom od najpopularnijih online tehnologija, Zoom platformom. U sklopu prezentacije načina upotrebe navedene online tehnologije, pokazano je na koji način izvršiti pripreme za organizovanje i provođenje online seminara kao što je kreiranje online obrazaca za prijavu učesnika na seminar, način evidentiranja prisutnih na seminaru i drugo. Takođe je pokazano na koji način kreirati novi meeting, tj online događaj i kako link za prijavu na kreirani meeting (online seminar) dostaviti prijavljenim učesnicima seminara.

U toku seminara učesnici su vrlo aktivno učestvovali u diskusiji i pokazali veliki interes za provođenja, pored tradicionalnog, i ovakvog način stručnog usavršavanja u oblasti obrazovanja Tuzlanskog kantona. Predavač i moderator na ovom seminaru bio je stručni savjetnik doc.dr.Đulaga Hadžić.