Seminari

Pregleda: 1995

Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona

17.11.2018.

Dana 15.11.2018. godine u prostorijama Privredne komore TK, a u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, održan je seminar/stručno usavršavanje za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona. Seminar je obuhvatao sljedeće teme:

  • Modeliranje i simulacija mehatroničkih sistema

(predavač : dr.sc. Almir Osmanović Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla)

 

  • ''Primjena CAD/CAM tehnologije pri obradi prostih i kompleksnih dijelova postupcima glodanja pomoću softverskog paketa CATIA V5''

(predavač : mr.sc. Jasmin Halilović, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla)

 

  • Elementi i oblici praćenja i vrednovanja učeničkih postiguća

(predavač : mr.sc. Kanita Turkušić, JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla)

 

  • Rapid prototyping i reverzibilni inženjering

(predavač : Denis Bećirović, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla)

 

 

 

Seminaru je prisustvovao 61 nastavnik stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke.

 

 

 

 


Izvor: Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik