Aktuelnosti

Pregleda: 940

Sastanak direktora srednjih škola povodom početka nove školske godine

2.9.2019.

Dana 29.08.2019. u prostorijama Pedagoškog zavoda TK Tuzla održan je sastanak predstavnika Pedgoškog zavoda TK sa  direktorima srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, a teme  sastanka su bile sljedeće:

1.    Početak školske godine, planiranje , izvještaji, nastavni proces

2.    Matura srednjih škola na području TK

3.    Organizacija rada sa volonterima i pripravnicima

4.    Organizacija takmičenja u školskoj 2019/20 godini

5.    Tekuća pitanja

Direktori su tokom sastanka upoznati sa pojedinim aktivnostima koje predstoje u narednoj školskoj 2019/20 godini. Akcenat sastanka je bio na izmjeni procesa polaganja matura u srednjim školama na području TK, koja stupa na snagu od školske 2019/20. godine.

Takođe je dogovoreno da se kalendar takmičenja za narednu školsku godinu kompletira u što skorijem vremenskom periodu (do 26.09.2019.godine), kako bi se ova aktivnost mogla adekvatno relizirati u predstojećoj školskoj godini.

Tokom sastanka je istaknuto da su izvršene sve potrebne pripreme za početak školske godine u srednjim školama.

 


Izvor: Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik