Aktuelnosti


11.3.2019
Slika

Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla završena je petodnevna obuka za profesore/ice razredne nastave koji će u slučaju nedostatka profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi ......


5.3.2019
Slika

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama

U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore....


14.2.2019
Slika

Sastanak sa defektolozima u osnovnim školama i priprema za eksternu maturu

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Komisija za izradu testova za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, organizovali su zajednički sastanak sa defektolozima koji rade u osnovnim školama....


14.2.2019
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla, danas je održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona....


18.1.2019
Slika

Održan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti

U četvrtak, 17. januara 2019. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli održan je seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti....


12.1.2019
Slika

Održan seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola

Realiziran je seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola TK. Tema seminara: „Primjeri iz prakse u nastavi matematike“...


8.1.2019
Slika

Održana prva radionica za izradu predmetnih kataloga

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održana je prva edukativno - informativna radionica vezana za izradu predmetnih kataloga za potrebe eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona....


27.12.2018
Slika

Održan seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

Dana 24.12.2018. godine, u prostorijama Pedagoškog zavoda TK Tuzla, održan je seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama TK....


25.12.2018
Slika

Održan seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike u predškolskim ustanovama

Dana, 15.12. 2018.godine (subota) u prostorijama Pedagoškog zavoda TK Tuzla, organiziran je jednodnevni seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike iz predškolskih ustanova....


20.12.2018
Slika

Održan seminar za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola

Seminar za nastavnike, pedagoge, pedagoge/psihologe i defektologe iz osnovnih i srednjih škola TK, održan je 17.12. 2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda TK....


20.12.2018
Slika

Održan seminar za nastavnike stručno teorijske i praktične nastave i stručne saradnike u srednjim školama

U okviru realizacije programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama TK održan je seminar za nastavnike stručno teorijske i praktične nastave i pedagoge, pedagoge/psihologe iz srednjih škola TK, dana, 14.12. 2018.godine...


17.12.2018
Slika

Održan dvodnevni seminar za profesore bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti - tehničke i srodne škole

U okviru stručnog usavršavanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola, te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika, održan je dvodnevni seminar za profesore ......