Aktuelnosti


22.3.2017
Slika

Seminar za školske administratore

U sklopu priprema za provođenje Eksterne mature za osnovne škole održan je seminar za školske administratore. Seminar je održan u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa početkom u 11.00 časova....


21.2.2017
Slika

U povodu obilježavanja 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika

Članice Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) obilježavaju u utorak, 21. februara, Međunarodni dan maternjeg jezika, s ciljem promoviranja jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i višejezičnosti....


21.2.2017
Slika

Informacija o održanom sastanku aktiva direktora osnovnih škola Tuzla

Aktiv direktora osnovnih škola grada Tuzla održao je redovnu sjednicu 16.02.2017.godine u prostorijama JUOŠ“Kreka“ u Tuzli sa početkom u 12:00sati....


21.2.2017
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U Četvrtak, 16.02.2017.godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla bio je domaćin sastanku Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona....


21.2.2017
Slika

Seminar za nastavnike likovne kulture osnovnih škola TK

U organizaciji Pedagoškog zavoda TK Tuzla dana 17.02.2017. godine od 10.00 do 15.00 sati je održan seminar za 38 nastavnika likovne kulture osnovnih škola TK u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla....


30.1.2017
Slika

Završena obuka za odgajatelje na području TK–Ishodi učenja

U okviru projekta "Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016 – 2018", koji provodi Pedagoški zavod TK sa partnerskom organizacijom Save the Children...


30.1.2017
Slika

Trening asistenata u nastavi

U okviru projekta „Jačanje socijalnog uključivanja-jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“ koji provodi...


30.1.2017
Slika

Seminar za nastavnike i profesore fizike

Dana 26.01.2017. u organizaciji Pedagoškog zavoda TK, u prostorijama gimnazije „Ismet Mujezinović“, održan je seminar za nastavnike i profesore fizike sa područja TK....


26.1.2017
Slika

Završene obuke nastavnika o sigurnosti na Internetu u 10 pilot škola

Seminar koji je održan 25.januara 2017. godine u osnovnoj školi "Banovići" bio je posljednji od niza seminara vezanih za sigurnost djece na Internetu koji su se održavali tokom zimskog odmora u deset pilot škola Tuzlanskog kantona....


24.1.2017
Slika

Seminar za nastavnike saobraćajne struke

U sklopu stručne edukacije nastavnika saobraćajne struke, dana 17.01.2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore TK održan je seminar u suuorganizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla i JU MS saobraćajne škole Tuzla....


20.1.2017
Slika

Seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola

U organizaciji Pedagoškog zavoda održan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola sa područja TK....


18.1.2017
Slika

Održan seminar za nastavnike osnovnih škola „Svjetski etos u školi“

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla i TPO fondacije Sarajevo, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla, 16/17.01.2017. godine, održan je seminar za nastavnike osnovnih škola Tuzlanskog kantona....