Aktuelnosti


10.5.2024
Slika

Sastanak predstavnika Pedagoškog zavoda sa v.d.direktora Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju gospođom Aišom Halilović

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Izet Numanović održao je, 08.05.2024. godine, sastanak sa v.d. direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju...


7.5.2024
Slika

Izvještaj iz studijske posjete Italiji u cilju unapređenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja na Tuzlanskom kantonu

Aktivno učešće u studijskoj posjeti, koju organizuje Općina Valsamoggia (Bolonja) i Udruženje ,,Nema problema“, Italija, uzela je stručna savjetnica za obrazovanje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Zumra Šahović...


25.4.2024
Slika

Održana Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Dana 22.04.2024.godine u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona održana je Eksterna matura za učenike završnih razreda...


15.4.2024
Slika

Seminar za nastavnike historije sa područja TK

Zbog potrebe stručnog usavršavanja nastavnika i profesora historije, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizovao je seminar pod nazivom “Državnost Bosne i Hercegovine”...


11.4.2024
Slika

Nadzor nad radom Predškolskih ustanova i realizacijom Obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja.

U toku redovnog stručnog nadzora Pedagoškog zavoda, a u suradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, izvršen je nadzor nad predškolskim ustanovama sa područja općine Gračanica....


5.4.2024
Slika

Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja krajnji je cilj saradnje GIZ-a i resornog Ministarstva

U organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je u Tuzli potpisan Memorandum o razumijevanju između...


5.4.2024
Slika

Uskoro počinje obuka odraslih za montere fotonaponskih sistema, jedan je od zaključaka okruglog stola Centra za ekologiju i energiju Tuzla

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, partner Caritasa Švicarske i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, organizirao je okrugli sto i obuku na temu: „Instalater fotonaponskih sistema“...


29.3.2024
Slika

Održan sastanak Kolegija direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održana je redovna Sjednica kolegija direktora predškolskih ustanova....


29.3.2024
Slika

Održan okrugli sto na temu uvođenja Romskog jezika i kulture u osnovne škole Tuzlanskog kantona

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 27.03. 2024. godine, održan je okrugli sto na temu definiranja narednih koraka u organizaciji časova novog fakultativnog predmeta Romski jezik i kultura od septembra 2024. godine....


27.3.2024
Slika

Završena još jedna petodnevna obuka za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu

Nakon januarske obuke,u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, ponovo je u periodu od 18. do 22. marta, održana još jedna obuka za realizaciju...


18.3.2024
Slika

Terenski rad - posjete školama Tuzlanskog kantona

U okviru Stručnog nadzora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u dijelu pružanja stručne pomoći nastavnicima u organizovanju odgojno-obrazovnog rada za učenike...


14.3.2024
Slika

Održano stručno predavanje za sekretare osnovnih i srednjih škola

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona...